Project Hostel voor Maasai meisjes

In het zeer droge gebied in het Simanjirodistrict in noordoost-Tanzania wonen voornamelijk Maasai, een nomadenvolk dat leeft van de opbrengst van hun vee. Door de afname van weidegrond en de droogte staat de traditionele  leefwijze van de Maasai steeds meer onder druk. Het gevolg is dat families zich permanent vestigen in een gebied en dat betekent tevens dat er behoefte is aan zowel primair- als middelbaar onderwijs.

Omdat meisjes na het volgen van basisonderwijs ingezet worden voor huishoudelijke taken is het niet gebruikelijk hen middelbaar onderwijs te laten volgen. Ook houden ouders hen liever thuis omdat de afstand naar school groot is.  Ze zijn op een kwetsbare leeftijd en het komt regelmatig voor dat zij tijdens de lange tochten lastig gevallen worden, ongewenst zwanger raken en daarna de school moeten verlaten. Daarom is het van belang dat er voor hen een veilig onderkomen bij de school komt waar zij gedurende de week kunnen overnachten.

“Nyumba ya Mungu secondary school” is een overheidsschool. In 2007 is begonnen met de bouw van de middelbare school op 5 km afstand van het dorpje “Nyumba ya Mungu” (vertaling “Huis van God”). Gelegen aan een stuwmeer en met een inwoneraantal van ongeveer 8700 is dit dorp de toegangspoort tot de enorme steppe.

In januari 2008 is de school van start gegaan met een vierjarige opleiding en momenteel bezoeken 320 studenten de school. Met in totaal 10 leraren (5 vaste en 5 tijdelijke) wordt er lesgegeven in 6 klaslokalen. De school heeft een administratieblok, 2 huizen voor leraren en verder zijn er 12 latrines voor de studenten een kleine keuken en een wasplaats. Ouders dragen zelf bij in de kosten voor voedsel, salarissen van de tijdelijke leraren, de kok en bewakers.

De studenten, voornamelijk Maasaikinderen, lopen dagelijks afstanden variërend van 5 tot 12 km om op school te komen en na de lessen lopen ze dezelfde afstand terug. Ondanks het feit dat de kinderen gewend zijn ver te lopen kost het veel energie en heeft het invloed op hun schoolprestaties.

Op verzoek van het bestuur van de school “Nyumba ya Mungu secondary school” school heeft  de stichting SINTAN IP acties gevoerd voor een bijdrage aan de bouw van een slaapzaal voor meisjes en de bouw van een aantal toiletten en doucheruimtes.

Met steun van Wilde Ganzen is in totaal een bedrag van € 28.922 bijeen gebracht.

 

klaslokalen-gebruikt-als-slaapzaal-wg-def-1werkbezoek-tanzania-1-2013-221