Pilot NLS training Mvumi

Mvumi Hospital

Mvumi Hospital werkt aan een omvattend plan om de moeder- en kindzorg te verbeteren. Onderdeel daarvan is hoe om te gaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen. Het ziekenhuis wilde graag een training in het beter leren omgaan met deze problemen. Om zo de sterfte van pasgeborenen te verminderen en de gezondheidssituatie van de pasgeborenen te verbeteren.

NLStraining

SINTAN IP heeft contact gekregen met een kinderarts die ervaring heeft met geven van Newborn Life Support trainingen. Zo’n NLS training  biedt praktische instructies maar ook meer theoretische achtergrond  informatie over luchtwegbeheer en en ondersteuning van de ademhaling. Het is een intensieve training waarbij de deelnemers in kleine aantallen gedurende twee dagen leren hoe beter om te gaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen.

De kinderarts heeft samen met twee andere daarvoor gecertificeerde kinderartsen een team van drie NLS instructeurs gevormd. Samen hebben zij begin november een eerste NLS training gegeven aan 27 artsen en verpleegkundigen van Mvumi Hospital. Het betrof een train de trainers training : aan het eind zijn er enkele deelnemers gecertificeerd voor het geven van vervolgtrainingen aan hun collega’s. De daarvoor benodigde trainingsmaterialen zoals reanimatiepoppen zijn door SINTAN IP aan Mvumi Hospital geschonken.

Pilot kennisuitwisseling

SINTAN IP heeft deze eerste training samen met Mvumi Hospital en de kinderartsen georganiseerd en gefaciliteerd. Ook zijn onder meer de trainingsmaterialen door SINTAN IP gefinancierd. Daarnaast is dit ook een eerste pilot met als doel om een training te geven die overdraagbaar  is en na afloop door gecertificeerde deelnemers kan worden doorgegeven aan hun collega’s. Een evaluatie volgt nog.