Projecten

Al enkele jaren ondersteunt SINTAN IP kleine projecten van ziekenhuizen waar in het verleden al mee samen werd gewerkt. Het gaat daarbij om projecten die de kennisontwikkeling stimuleren. Maar ook om projecten die de patiëntenzorg van die ziekenhuizen ten goede komen.

Onze projecten