Privacyverklaring

Privacyverklaring SINTAN IP

Stichting SINTAN IP is een stichting die zich richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en health centers in Tanzania. Dit gebeurt door middel van het faciliteren van trainingen gericht op moeder en kindzorg,  het ondersteunen van medische opleidingen van Tanzanianen én het beschikbaar stellen van medische apparatuur.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nummer 04088544. Het RSIN nummer is 818653073.

Deze privacyverklaring is een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SINTAN IP verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

SINTAN IP verwerkt persoonsgegevens van u indien u:

 1. Contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via email, via het contactformulier op de website of telefonisch;
 2. Een donatie doet aan de stichting;

SINTAN IP verzamelt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 1. Voorletters en naam;
 2. E-mailadres;
 3. Foto’s (website);

SINTAN IP kan deze gegevens gebruiken om:

 1. Nieuwsbrieven toe te sturen;
 2. (Eventuele) activiteiten aan te kondigen;
 3. Contact op te nemen met derden n.a.v. vragen;

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met het secretariaat van SINTAN IP via e-mail: hilde@sintan.nl voor;

 1. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 2. Inzage in de persoonsgegevens die SINTAN IP met betrekking tot u verwerkt;
 3. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SINTAN IP;
 4. Het verwijderen van uw gegevens;

Beveiliging van uw gegevens

SINTAN IP zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens zullen niet gedeeld worden met derden zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics en plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies voor de optimalisering van onze site. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestanden en foto’s op de website

De meeste gegevens en foto’s op de website zijn van Tanzaniaanse deelnemers aan onze trainingen en acties. Alvorens tot publicatie over te gaan wordt altijd toestemming gevraagd aan betrokkenen.

Februari 2021