Basistraining moeder- en kindzorg voor drie dispensaries in het Maasaï gebied

Bij het medisch personeel van drie dispensaries (medische hulpposten) in het Simanjirodistrict in Noord Tanzania bestaat grote behoefte aan een training op het gebied van moeder- en kindzorg. Men probeert daar te doen wat mogelijk is om goede zorg aan moeder en pasgeboren kind te verlenen. Helaas is er onvoldoende kennis bij het medisch personeel … Lees meer…

Jaarrekening 2018 vastgesteld

De jaarrekening 2018 is op 22 maart j.l. door het bestuur vastgesteld. Zie bijlage Jaarrekening 2018 Stichting SINTAN IP

Jaarverslag 2018 SINTAN IP

  Het bestuur van SINTAN IP heeft op 30 april j.l. het inhoudelijke jaarverslag 2018 vastgesteld. Zie bijlage Jaarverslag 2018 van Stichting SINTAN  IP

SINTAN IP goede doel kerstmarkt

Jaarlijks wordt er een kerstmarkt georganiseerd voor de medewerkers van de gemeente Aa en Hunze. Op 18 december 2018 vond deze plaats in Gieten. Allerlei lokale ondernemers boden hun producten hier aan, zodat het gemeentepersoneel hun kerstpakket met verkregen muntjes bij elkaar kon shoppen. Ieder jaar staat er ook een goed doel op de kerstmarkt … Lees meer…

Support voor paramedische studie van veelbelovende Tanzaniaanse

SINTAN IP steunt van harte de Tanzaniaanse studente Stella bij haar studie verpleegkunde aan de Bugando Universiteit in Mwanza. Stella is een zeer energieke jonge vrouw die tot nu toe zeer goede studieresulaten behaalde.  Met  zowel een gift als ook een kleine renteloze lening ondersteunen wij Stella bij haar studie.  Zij heeft al eerder voor … Lees meer…

Newborn Life Support training in Turiani Hospital begonnen

Vandaag is de Newborn Life Support training in Turiani Hospital van start gegaan. De Tanzaniaanse gynaecoloog Greyson Mpinga vertelt iets over de theorie en de NLS instructeurs  Suzanne Broekhuizen en Joost van der Ploeg leiden het praktische deel van de training in.  Na een korte plenaire presentatie is men in kleine groepjes gaan oefenen.        … Lees meer…

NLS team aangekomen bij Turiani Hospital

Vandaag is het team Newborn Life Support instructeurs van Mvumi Hospital naar Turiani Hospital gereist. Het team bestaat uit de Nederlandse instructeurs Ronald Boontje, Suzanne Broekhuizen, Jelmer Reininga en Joost van der Ploeg én is afgelopen maandag al direkt versterkt met de Tanzaniaanse gynaecoloog Greyson Mpinga. Morgen en vrijdag gaan ze een NLS training geven … Lees meer…

Zeer geslaagde start Newborn Life Support Training in Mvumi Hospital

Vandaag is de Newborn Life Support training in Mvumi Hospital begonnen. Deze praktische training is gericht op het omgaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen.       De eerste dag was al direkt een groot sukses : zo’n 24 artsen en verpleegkundigen hebben deelgenomen aan deze training. De belangstelling voor de training was nog groter : … Lees meer…