[masterslider id="1"]

Over ons

Medische zorg in Tanzania ondersteunen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

De Stichting SINTAN IP ondersteunt ziekenhuizen, health centres en dispensaries in Tanzania. Dat doen wij vooral via het organiseren en faciliteren van trainingen voor het medisch personeel. Ook via het financieel ondersteunen van opleidingen van medisch personeel én het beschikbaar stellen van medische apparatuur in combinatie met trainingen levert SINTAN IP een bijdrage aan de structurele ontwikkeling van kennis en vaardigheden op medisch gebied.

Organiseren en faciliteren van trainingen

We zijn gestart met Newborn Life Support trainingen. Een team van drie Nederlandse kinderartsen en een verpleegkundige heeft op verzoek van Mvumi Hospital en Turiani Hospital een Newborn Life Support trainingen gegeven aan artsen en verpleegkundigen. Deze training richt zich op het beter omgaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen. SINTAN IP heeft onder andere de trainingsmaterialen, zoals reanimatiepoppen gefinancierd.

Momenteel richt SINTAN IP zich met name op basistrainingen op het gebied van moeder- en kindzorg. Bij deze on-the-job trainingen gaat het naast kennisoverdracht vooral ook om het trainen hoe te handelen in allerlei praktijksituaties, zowel individueel als in teamverband. Onlangs hebben veertien medische medewerkers van vier dispensaries en een health center een veertiendaagse training op het gebied van zwangerschap, geboorte, postpartum en zorg voor pasgeborenen afgerond. Deze trainingen worden gegeven door daartoe gecertificeerde Tanzaniaanse artsen en verpleegkundigen.

Ondersteunen medische opleidingen

SINTAN IP heeft al enkele keren een medische opleiding van een Tanzanianen financieel ondersteund. Door een combinatie van gift en lening maken wij opleidingen op het gebied van ziekenhuismanagement en gynaecologie mede mogelijk.

Beschikbaar stellen van apparatuur en medische materialen

Op verzoek van ziekenhuizen stelt SINTAN IP medische apparatuur en materialen beschikbaar mits het betreffende ziekenhuis daar al ervaring mee heeft of daar alsnog een gerichte training voor krijgt.

SINTAN IP is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aan ons aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.

Nu het vanwege het Coronavirus heel lastig is om fondswervende evenementen te organiseren zijn wij voor de financiering van onze projecten vooral aangewezen op financiële bijdragen van particulieren, stichtingen, fondsen en bedrijven. Iedere bijdrage op rek. nr. NL 47 RABO 0140 0820 50  t.n.v. Stichting SINTAN IP, Rolde is dan ook zeer welkom!