Doelstelling

SINTAN IP is in november 2007 opgericht met als doel om in samenwerking met anderen in Tanzania en Nederland op een integrale wijze bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in Tanzania. Van het begin af aan richtten wij ons met name op de gezondheidszorg in Tanzania. Eerst via het organiseren en faciliteren van coschappen van medische en tandheelkunde studenten van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.  Vanaf 2015 is ons belangrijkste doel om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg in Tanzania. Dat doen wij met name door het organiseren en faciliteren van kennisuitwisseling met ziekenhuizen in Tanzania. Lees verder …