Home

Medische zorg in Tanzania ondersteunen met kennisontwikkeling

De Stichting SINTAN IP ondersteunt ziekenhuizen, health centres en dispensaries in Tanzania. Dat doen wij vooral via het organiseren en faciliteren van trainingen. Ook via het financieel ondersteunen van opleidingen van medisch personeel én het beschikbaar stellen van medische apparatuur in combinatie met trainingen levert SINTAN IP een bijdrage aan de structurele kennisontwikkeling op medisch gebied.

Organiseren en faciliteren van trainingen 

Een team van drie Nederlandse kinderartsen heeft op verzoek van Mvumi Hospital een eerste Newborn Life Support training gegeven aan zo’n 27 artsen en verpleegkundigen. Deze training heeft geleid tot het beter omgaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen. SINTAN IP heeft onder andere de trainingsmaterialen, zoals reanimatiepoppen gefinancierd. Gezien het sukses van deze training vinden de komende jaren meer NLS-trainingen plaats.

Naast NLS-trainingen richt SINTAN IP zich ook op andersoortige on the job trainingen al of niet door Tanzaniaanse artsen gegeven.

Ondersteunen medische opleidingen

SINTAN IP heeft al enkele keren een medische opleiding van een Tanzanianen financieel ondersteund. Door een combinatie van gift en lening zijn opleidingen op het gebied van ziekenhuismanagement en gynaecologie mede mogelijk gemaakt.

Beschikbaar stellen van apparatuur en medische materialen 

Op verzoek van ziekenhuizen stelt SINTAN IP medische apparatuur en materialen beschikbaar mits het betreffende ziekenhuis daar al ervaring mee heeft of daar alsnog een gerichte training voor krijgt.

 

SINTAN IP is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aan ons aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.