Start

SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en health centers in Tanzania

SINTAN IP heeft als doel om in samenwerking met anderen hier én in Tanzania op een duurzame wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Tanzania. Vele jaren organiseerden wij  in samenwerking met het UMCG, Erasmus MC én diverse Tanzaniaanse ziekenhuizen en overheden coschappen voor studenten geneeskunde en tandheelkunde in – afgelegen – districtziekenhuizen in Tanzania. Vanaf 2015 zijn wij ons gaan richten op kennisuitwisseling.

Kennisuitwisseling

De afgelopen jaren kreeg SINTAN IP verschillende verzoeken van Tanzaniaanse ziekenhuizen om niet alleen co-assistenten, maar ook artsen naar de ziekenhuizen in Tanzania te laten komen. Men gaf aan behoefte te hebben aan goede en nieuwe medische kennis. SINTAN IP richt zich nu in samenwerking met artsen, ziekenhuizen etc. op een structurele en meerjarige kennisuitwisseling met enkele Tanzaniaanse ziekenhuizen. Dat doen wij vooral via het organiseren en faciliteren van train-de-trainerstrainingen en via het financieel ondersteunen van opleidingen van medisch personeel.

Start trainingen

November 2016 is zo’n eerste train-de- trainerstraining van start gegaan in Mvumi Hospital in Centraal Tanzania. Een team van drie kinderartsen heeft op verzoek van Mvumi Hospital een Newborn Life Support training gegeven aan zo’n 27 artsen en verpleegkundigen. De Nederlandse artsen geven een eerste training waarna enkele deelnemers aan deze eerste training na afloop daarvan door gaan met het trainen van hun collega’s.  Deze training is gericht op het omgaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen en is onderdeel van een groter plan van Mvumi Hospital op het gebied van moeder- en kindzorg. SINTAN IP heeft onder andere de trainingsmaterialen, zoals reanimatiepoppen gefinancierd.

SINTAN IP is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aan ons aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.