Help mee

Sintan IP heeft vanaf 2010 een aantal projecten kunnen realiseren met hulp van particulieren maar ook in samenwerking met Wilde Ganzen en de Haëlla Stichting. De Protestanse Kerk Bierum-Holwierde-Krewerd heeft SINTAN IP voor 2016/2017 tot project van het jaar verkozen.

Wat kunt u doen?

Bent u enthousiast geraakt  over onze projecten in Tanzania en wilt u zelf ook iets doen? Dat kan op verschillende manieren:

  • ons direct steunen met een bijdrage voor een van onze projecten.  Maak dan een bedrag over op rek. nr. NL 47 RABO 0140 0820 50 ten name van SINTAN IP, Woerdakkers 14, Gieten.
  • donateur worden van de Stichting SINTAN IP
  • zelf met een voorstel voor een training in een van onze ziekenhuizen komen.
Doneren kan met gebruikmaking van de QR Code

ANBI status

SINTAN IP is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden en andere vrijwilligers doen hun werkzaamheden voor de stichting zonder financiële vergoeding.

SINTAN IP is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw geldelijke bijdrage of donatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Zie daarvoor de website van de Belastingdienst