Derde training spoedeisende verloskundige zorg van start in Simanjiro District

Op 10 juli a.s. start in het Simanjiro District voor de vierde keer een training op het gebied van spoedeisende verloskundige zorg. Ook deze keer weer onder leiding van gynaecoloog dr. Godwin Macheku en verpleegkundige Rose Cairo.

In eerste instantie was het de bedoeling om alleen een follow-up te organiseren voor deelnemers aan de training die in oktober 2022 is gegeven. Echter op uitdrukkelijk verzoek van het district gezondheidsteam en van de trainers is, na overleg, besloten om de training voor een deel inhoudelijk naar een hoger niveau te tillen.

Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de vorderingen van de reeds geschoolde gezondheidswerkers in de spoedeisende verloskundige basiszorg. Maar ook dat er voor de in het district aanwezige artsen een uitgebreidere training plaats zal vinden gericht op spoedeisende verloskundige ingrepen.

“We have killed many birds, using one stone”, aldus dr. Mchomvu, de directeur van de lokale organisatie. Daarmee bedoelt hij dat, nu de trainers toch in het district zijn, er zo veel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van hun expertise.

Inmiddels is er een rooster gemaakt door de trainers. Zij zullen gedurende 14 dagen naar 7 verschillende, centraal gelegen, gezondheidscentra gaan. In totaal zullen 27 gezondheidswerkers deelnemen, waaronder een aantal artsen.

Het feit dat het district gezondheidsteam zelf met het voorstel is gekomen om de training uit te breiden is voor ons bemoedigend en waardevol. Het betekent vooral dat er meer aandacht is voor de verloskundige zorg in het Simanjiro District.

Wij faciliteren ook deze training weer in samenwerking met Wilde Ganzen. Het grootste deel van onze inleg is deze keer afkomstig uit een gift van Stichting Rommelmarkt Haren, aangevuld met donaties van privépersonen.

Dr. Godwin Macheku en verpleegkundige
Rose Cairo.