Veel vraag naar trainingen

Verschillende ziekenhuizen in Tanzania hebben SINTAN IP gevraagd om een training te organiseren. Tijdens een recent werkbezoek gaven drie ziekenhuizen aan dat ze graag een Newborn Life Support Training willen hebben. Zo’n training leert hoe men met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen moet omgaan. Eén ziekenhuis wil daarbij ook al artsen en verpleegkundigen van een nabij gelegen ander ziekenhuis betrekken.

Ook vroegen drie dispensaries in het Simanjiro district om een training van SINTAN IP.  Momenteel wordt samen met een Tanzaniaanse gynaecoloog bekeken welk soort training het beste bij die dispensaries past.