Update van de follow up training spoedeisende verloskundige zorg

Onze vaste trainers Dr Godwin Macheku en verpleegkundige Rose Cairo hebben de laatste twee weken van juli een bezoek gebracht aan 21 gezondheidscentra in Simanjiro district. Doel van het bezoek was het geven van “on the job training”op het gebied van spoedeisende verloskundige zorg aan de lokale gezondheidswerkers. Tevens hebben de trainers door middel van het voeren van gesprekken ondersteuning kunnen bieden en feedback gegeven. Daarnaast is ieder centrum beoordeeld aan de hand van een speciaal ontworpen lijst met indicatoren op o.a. het gebied van begeleiding voor- tijdens- en na de zwangerschap, maar tevens werd gekeken naar zaken als hygiëne en de aanwezigheid van materialen en medicijnen.

Ook deze keer heeft Dr Norbert Mchomvu, directeur van onze lokale partner in Tanzania Mater Dei Africa, er weer voor gezorgd dat de grote logistieke operatie succesvol is verlopen.

Door ziekte van Dr Macheku werd de trainingsronde een week uitgesteld en een dag voor de start werd het oorsponkelijke plan om 7 centraal gelegen gezondheidscentra te bezoeken losgelaten. In overleg met het districtsgezondheidsteam is besloten om meerdere dagen in 3 grote gezondheidscentra te verblijven. En vervolgens 18 kleine centra, de zogenaamde “dispensaries”, te bezoeken.

De grotere gezondheidscentra hebben meer geschoold personeel (landelijk advies is 39 stafleden), waaronder een aantal artsen. Tevens beschikken deze centra over meer equipment en materiaal dan de kleine gezondheidscentra. Deze laatstgenoemde centra, de zogenaamde “dispensaries”, worden gerund door een geregistreerd verpleegkundige of soms zelfs door lager opgeleide gezondheidswerkers. Volgens de landelijke norm zouden hier 15 personeelsleden werkzaam moeten zijn.  Helaas wijst de praktijk uit dat er in het Simanjiro district soms maar 2 en in het gunstigste geval 8 laaggeschoolde gezondheidswerkers in een “dispensary” zijn.

De keuze van onze trainers om langer in de grotere gezondheidscentra te blijven was een goede. Op deze manier waren er meer mogelijkheden om de artsen te ondersteunen. Zo werd Dr. Macheku tijdens zijn verblijf een aantal keer uit zijn bed gebeld om te assisteren bij gecompliceerde bevallingen en verder heeft hij samen met de lokale artsen een paar spoedoperaties uit kunnen voeren. Deze leermomenten waren belangrijk omdat er veel kennis uitgewisseld kon worden.

Voor de bezoeken aan de 18 “dispensaries” heeft ons team ruim 1000 kilometer afgelegd om ook de uithoeken van het Simanjiro district te bereiken. De auto met chauffeur werd beschikbaar gesteld door het districtsbestuur. Voor ons is dit een teken dat inzet van lokale partners daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de spoedeisende verloskundige zorg.

Deze tocht heeft veel informatie opgeleverd over de stand van zaken op het gebied van moeder- en kindzorg in Simanjiro District. Met deze bevindingen kan het lokale bestuur kijken welke stappen er in de toekomst gezet kunnen/moeten worden om de spoedeisende verloskundige zorg naar een hoger plan te brengen. Wellicht dat wij daar als SINTAN IP een bijdrage aan kunnen leveren.

Inmiddels is het eindrapport in concept klaar. De uitkomsten daarvan zullen binnenkort in een volgend nieuwsbericht met u gedeeld worden.