Training spoedeisende verloskundige zorg groot succes

Na de succesvolle basistraining spoedeisende verloskundige zorg van 31 gezondheidswerkers in het Simanjiro district hebben alle deelnemers een certificaat van deelname in ontvangst genomen.

De uitreiking door de Medical officer in Charge van het Mererani healthcenter vond plaats na toespraken van een vertegenwoordiger van de deelnemers, de trainer en van de lokale coördinator.

De deelnemers benoemen dat ze vooral door de praktijklessen geleerd hebben om de risicofactoren tijdens de zwangerschap en de geboorte beter te herkennen. Ook de mogelijkheid die geboden werd om ervaringen uit te wisselen met hun collega’s is zeer gewaardeerd, vooral omdat de trainers daarbij adviezen konden geven.

Verder merken de deelnemers op dat het werken in de kleine gezondheidsposten veel uitdagingen met zich mee brengt. Er is geen mogelijkheid om ernstig zieke patiënten te vervoeren omdat er geen ambulance is. Er is gebrek aan bepaalde medicijnen en medische hulpmiddelen speciaal op het gebied van een veilige moeder- en kindzorg.

Aan het eind van de training is er door de trainer samen met de deelnemers een actieplan opgesteld. Een van de belangrijkste punten daarin is de follow up van de training. Deze  bestaat uit een persoonlijk bezoek van de trainer aan de diverse gezondheidsposten. Daar kan hij ter plekke met de gezondheidswerker bespreken hoe de aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden gebracht en welke problemen er zijn.

Zoals in ons vorige nieuwsbericht werd gemeld had SINTAN IP bij de start van de training nog een financieringstekort van € 2500,-. Dankzij een aantal grotere donaties en een gift van de Haella Stichting hebben we toch, last minute, dit bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Ook voor dit project hebben we weer een beroep kunnen doen op Wilde Ganzen.

Heel veel dank aan al onze donateurs!