Student “Health Policy and Management” afgestudeerd

Op 2 december j.l.  heeft Ekia Shuma, een “Master of Arts in Health Policy and Management” aan de Muhimbili Universiteit in Dar es Salaam behaald. De feestelijke ceremonie vond plaats op het terrein van het universiteitsziekenhuis in aanwezigheid van vele andere studenten en van zijn familie.

De nu 37 jarige Ekia begon zijn studie in november 2020 en SINTAN IP heeft hem, na het afsluiten van een overeenkomst, ondersteund bij de bekostiging van zijn studie. Deels als gift en voor een deel als renteloze lening.

Hij heeft 2 dochters en samen met zijn vrouw heeft hij naast zijn werk als “health secretary” een kleine winkel in Dodoma stad waar verse melk en yoghurt wordt verkocht

Wij kennen Ekia Shuma sinds 2012 uit de periode dat hij ziekenhuisadministrateur was van het Mvumi Hospital in de buurt van Dodoma. Hij heeft in het verleden bemiddeld bij de plaatsing van coassistenten in het ziekenhuis. Daarna, in 2016 en 2018, is hij intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en begeleiding van de NLS trainingsmissies in Mvumi.

Nu Ekia de studie heeft afgerond kan hij zich als “health secretary” inzetten voor de lokale bevolking in het Bahi District ten westen van Dodoma. In zijn afstudeerscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen met lokale leiders een algemeen ziekenfonds op te richten in zijn district. En hij is van plan om dit ook daadwerkelijk te realiseren.