Stage Stella

Het einde van het derde jaar van de opleiding tot verpleegkundige heeft Stella Tarimo afgesloten met een stage in het dorpje Bukumbi, ongeveer 200 km. ten zuiden van Mwanza.

Gedurende een periode van 5 weken heeft ze samen met een groep van 9 studiegenoten in het dorp gewoond. Iedere student kreeg een familie toegewezen en vervolgens was het de bedoeling om de leefstijl van de gezinsleden te observeren en te onderzoeken. Aan de hand van de resultaten konden de studenten, in overleg met de familie, gezondheidsadviezen geven.

Stella zag bijvoorbeeld dat de houtoven waarop werd gekookt veel rook veroorzaakte en dat er veel brandhout nodig was om vuur te maken. Met als gevolg longschade, gevaar voor brandwonden (vooral kleine kinderen) en tevens schade voor het milieu (ontbossing). Ze heeft daarom met cement een nieuw oventje gebouwd.

Andere activiteiten die de studenten hebben ondernomen zijn het opruimen van de omgeving, het graven van afvalkuilen en het construeren van een aparte badkamer. Samen met haar collega’s heeft ze voorlichting gegeven op een basisschool over ondervoeding en COVID. En op een middelbare school o.a. over besnijdenis bij mannen.

Met deze stage heeft Stella inmiddels haar derde studiejaar afgerond. Nu heeft ze eerst vakantie en gaat ze voor een paar maanden terug naar haar moeder in Nyumba ya Mungu, een reis van ruim een dag met de bus. In november begint haar laatste studiejaar, SINTAN IP zal een deel van de kosten daarvan betalen. Gelukkig hebben wij daar een bedrag voor opzij kunnen zetten. Onze spaarpot is nu nagenoeg leeg en we hopen de komende maanden fondsen te werven en bijdrages te ontvangen om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Er zijn plannen voor een tweede follow up van de eerder gegeven BEmONC training en we hopen deze te kunnen realiseren.

Stella’s eigen verslag lezen?