Prachtige inzet PKN kerk Bierum-Holwierde-Krewerd voor SINTAN IP

In een kerkdienst van zondag 16 juli j.l. heeft de protestantse gemeente Bierum – Holwierde – Krewerd haar actiejaar voor SINTAN IP officieel afgesloten. Een jaar lang heeft de diaconie met de verkoop van tulpenbollen, collectes en andere acties geld ingezameld voor SINTAN IP. Ook de jeugd heeft zich flink ingezet en met de verkoop van oliebollen die ze zelf gebakken hadden het prachtige bedrag van € 660 bijeen gebracht. Fantastisch.  Tijdens de kerkdienst heeft Hiepko Boerma een cheque van € 2300 overhandigd aan voorzitter Hans van Luijk.

In zijn reactie gaf Hans aan dat SINTAN IP blij verrast is dat de diaconie zo’n mooi bedrag bijeen heeft gebracht om de kennisontwikkeling in ziekenhuizen in Tanzania verder te stimuleren. En dat SINTAN IP de betrokkenheid van de protestantse gemeente als een steun in de rug heeft ervaren bij haar vrijwilligerswerk in Tanzania. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie actie namens SINTAN IP van harte bedankt!