NLS Training voor herhaling vatbaar

Begin januari heeft het bestuur van SINTAN IP samen met de drie kinderartsen die in november 2016 naar Mvumi Hospital zijn geweest de NLS training geëvalueerd.

De voornaamste conclusie is dat het feit dat het verzoek voor de training uit het ziekenhuis zelf is gekomen heeft bijgedragen tot het positieve verloop van de cursus. Tevens heeft de gedegen voorbereiding van bijna een jaar zowel in Tanzania als in Nederland  een belangrijke rol gespeeld.

Van tevoren zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden die ook nagekomen werden. Zo had Mvumi Hospital onder andere gezorgd voor geschikte trainingsruimtes, het vooraf rekruteren van de deelnemers én de huisvesting en het vervoer van de Nederlandse artsen. SINTAN IP financierde de trainingsmaterialen en het verblijf van het team. Terwijl de artsen hun vrije tijd beschikbaar stelden en met hun expertise als instructeurs een NLS training op maat, aangepast aan de lokale situatie, hebben gegeven. Zij waren na afloop zeer enthousiast over de training  en hebben die met plezier gegeven.

De cursusgroep bestond uit vroedvrouwen, kinder- en kraamverpleegkundigen, arts assistenten en artsen. De sfeer onder de 27 deelnemers was positief en iedereen was serieus met de oefenstof bezig.

De ochtend werd gebruikt voor de theorie en na de maaltijd werd ’s middags  met de meegebrachte reanimatiepoppen geoefend in groepen van drie.

Uiteindelijk zijn drie geschikte deelnemers geselecteerd en het is de bedoeling dat zij op reguliere basis, bij voorkeur elke week, op afdelingsniveau de oefeningen blijven doen. Ook dat werd positief opgepakt door Mvumi Hospital.

In overleg met Mvumi Hospital wordt gekeken op welke termijn er behoefte is aan een follow-up.