Nieuwsbrief januari 2023

Na twee zware jaren waarin de fondsenwerving moeizaam verliep, hebben we toch aan het eind van het jaar een basistraining spoedeisende verloskundige zorg kunnen faciliteren. Dankzij samenwerking met Wilde Ganzen en giften van verschillende stichtingen en privé donaties.

Wij bedanken een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan een van de projecten.

Dr Norbert Mchomvu