Nieuwe basistraining spoedeisende verloskundige zorg voor alle gezondheidscentra in het Simanjiro district in Noord-Tanzania

Vanuit het Simanjiro district kregen we vorig jaar het verzoek om een tweede basistraining spoedeisende verloskundige zorg (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care, BEmONC) te faciliteren. Gezien de positieve resultaten van de eerste BEmONC training, die in 2020 door ons mogelijk is gemaakt, willen we graag op het verzoek van de District Medical Officer (DMO) van Simanjiro ingaan.

Resultaten eerste training

Sinds die eerste training hebben zich, aldus de Tanzaniaanse gynaecoloog dr Macheku, geen sterfgevallen meer voor gedaan in de vier gezondheidscentra. Ook gaan nu veel meer vrouwen voor een bevalling naar de dispensaries (kleine ziekenhuisje annex apotheek met meestal 1 of 2 tijdelijke bedden) in plaats van thuis te bevallen.

Stand van zaken

Op de lijst van de WHO staat Tanzania, samen met nog 20 andere landen, onderaan als het om moedersterfte gaat. Te weten 524 sterfgevallen per 100.000 levend geborenen. Ter vergelijking, in Nederland 5 sterfgevallen per 100.000 levend geborenen. (Bron WHO 2017)

Daarom is het belangrijk dat gezondheidswerkers, vooral in gebieden waar weinig faciliteiten zijn, getraind worden om o.a. de risicofactoren rond zwangerschap en bevalling te herkennen en adequaat te handelen bij calamiteiten.

Financiën

Na veel overleg en voorbereiding met o.a. vertegenwoordigers van het District Health Management Team van het district  gaat in september dit jaar de training van start. Organisatorisch is alles rond maar voor wat betreft de financiën zullen we als stichting de komende maanden ons best moeten doen om de benodigde fondsen te werven. In totaal kost deze training € 19.588 waarvan het district zelf € 3.440 betaalt. SINTAN IP is gevraagd om € 16.148 bij te dragen. Wij willen dat bedrag samen met Wilde Ganzen inzamelen

Het is de bedoeling dat er in totaal 31 gezondheidswerkers getraind worden gedurende 10 dagen. De meesten van hen (25) zijn werkzaam in dispensaries . Van de overige  6 deelnemers zijn er vier werkzaam in een groter gezondheidscentrum en twee van hen in ziekenhuizen in Orkesumeth, de hoofdstad van het district.  

Lokale trainers

Voor SINTAN IP is het belangrijk dat de training gegeven wordt door daartoe gecertificeerde Tanzaniaanse artsen die bekend zijn met de in Tanzania geldende richtlijnen. We zijn blij dat de gynaecoloog dr Macheku, die in 2020 betrokken was bij de eerste training, bereid is om samen met een verpleegkundige de lessen te geven.

Donaties

De komende maanden zullen voor ons in het teken staan van fondsenwerving. Wij zullen als stichting een beroep doen op bestaande fondsen. Maar ook donaties van particulieren voor dit project zijn welkom! Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 31 gezondheidswerkers in het Simanjiro district in Tanzania getraind worden om de verloskundige zorg aldaar te verbeteren.

Rek.nr. NL 47 RABO 0140 0820 50, t.n.v. SINTAN IP, Schultehof 12, Rolde