Met steun van Wilde Ganzen wordt het Coronavirus preventief bestreden

Op verzoek van onze samenwerkingspartner mevr. Frida Tarimo heeft SINTAN IP samen met Wilde Ganzen een Coronapreventie-project in Nyumba ya Mungu in Noord Tanzania ondersteund. Bewoners van het gebied – dat ook nog getroffen is door flinke overstromingen – waren zich niet bewust van de risico’s en namen ook niet de nodige voorzorgsmaatregelen. En er was een tekort aan preventieve materialen.

 

                       

Een gezondheidswerker instrueert                Voorbeeld-installatie  die men kan                                        een schoolbestuur                                              namaken

Met luidsprekers en flyers worden mensen nu op het nemen van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus  geattendeerd. Op verschillende plekken – zoals markten en scholen waar veel mensen komen – wordt gedemonstreerd hoe maskers en sanitizers gebruikt moeten worden. Dorps-, gezondheids-, kerkelijke en andere leiders worden getraind in het nemen van preventieve maatregelen die zij dan weer aan hun achterban demonstreren. Ook wordt steeds benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen hun handen goed blijven wassen.

SINTAN IP heeft graag hier haar steun aan verleend vooral ook omdat het initiatief uit het gebied zelf kwam .