Feestelijke uitreiking certificaten

In een feestelijk aangeklede hal zijn onlangs aan alle 14 deelnemers aan de BEmONC training de certificaten uitgereikt. Na een speech van de District Medical Officer, die speciaal naar Nyumba ya Mungu was gekomen, namen de gezondheidswerkers hun officiële bewijs van succesvolle deelname in ontvangst.

Op verzoek van de trainers, Dr Macheku en verpleegkundige Rose Cairo, hebben de teams van de 4 verschillende gezondheidscentra ieder een plan van aanpak opgesteld voor de komende periode.

Uit alle plannen werd duidelijk dat er grote behoefte is aan regelmatige (bij) scholing en follow up. Sommige gezondheidswerkers waren van mening dat er meer aandacht moet zijn voor voorlichting in de dorpen over het belang van screening vroegtijdig in de zwangerschap. Tevens is het equipment in alle vier de centra onvoldoende. Er is behoefte aan eenvoudige zaken zoals bloeddruk- en glucosemeters, maar ook aan verloskundige gynaecologische tafels en zuurstofapparatuur.

Dr Mchomvu, vertegenwoordiger van de lokale ngo Mater Dei Africa, die de BEmONC training heeft georganiseerd, zal de plannen van de gezondheidswerkers met de District Medical Officer bespreken. En hem de vraag voorleggen wat er op districtsniveau voor de gezondheidscentra gedaan kan worden.

SINTAN IP hoopt de komende periode nieuwe fondsen te kunnen werven om ervoor te zorgen dat medische apparatuur aangeschaft kan worden.