Eindrapport follow up training en mogelijke vervolgstappen

Na de laatste follow up training spoedeisende verloskundige zorg heeft ons Tanzaniaanse trainingsteam een gedetailleerd eindrapport geschreven.

Van alle 21 bezochte gezondheidscentra zijn de prestatie indicatoren op verschillende deelgebieden van de verloskundige zorg beoordeeld. Gekeken is bijvoorbeeld naar de aspecten rondom de prenatale- en postnatale zorg. Niet alleen naar de werkwijze van het personeel, maar ook naar de hygiëne en de aanwezige materialen en medicijnen per centrum. Tevens is gekeken of het aantal gezondheidswerkers per locatie voldoet aan de landelijke norm.

Voor wat praktische zaken betreft is geconstateerd dat de distributie van noodzakelijke medicijnen goed verloopt, in alle centra is voldoende medicatie. Ook is er overal aandacht voor zorgvuldige verwerking van afval. In de meeste “dispensaries” (kleine centra) ontbreekt de benodigde apparatuur, zoals zuurstofapparatuur, vacuümpomp.

Een van de belangrijkste conclusies van het eindrapport is dat er in Simanjiro district té weinig vrouwen bevallen in een gezondheidscentrum. Veel Masai vrouwen kiezen er nog steeds voor om hun kind in de eigen omgeving te krijgen, met ondersteuning van een traditionele vroedvrouw.

Voor ons trainingsteam is deze conclusie aanleiding om uit te zoeken wat de redenen zijn waarom een deel van de vrouwen, ondanks het feit dat er een gezondheidscentrum in de buurt is, nog steeds kiest voor een thuisbevalling. Dr Macheku stelt voor om dit op korte termijn uit te zoeken en gaat een onderzoeksvoorstel schrijven.

Mede naar aanleiding van de conclusies in het eindrapport is er op districtsniveau een discussie ontstaan over de stappen die genomen moeten worden om de spoedeisende verloskundige zorg te verbeteren.

Blij verrast waren wij vorige week door een brief van de district medical officer (DMO) van Simanjiro waarin hij meldde dat het district 36 nieuwe gezondheidswerkers heeft aangenomen. Verder schaart hij zich volledig achter de conclusies van het eindrapport en zou hij graag zien dat SINTAN IP de verdere ontwikkelingen blijft steunen.

Wij blijven u op de hoogte houden en hopen dat we voor eventuele nieuwe kleinschalige vervolg projecten weer een beroep kunnen doen op onze sponsoren.